ติดต่อราชการ ไม่ใช่อะไรที่น๊านนนนนนน….นาน อีกต่อไป เมื่อกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ได้อำนวยความสะดวกในการทำหนังสือเดินทางให้ประชาชนทั่วทุกสารทิศ ด้วยเวลาเพียง 8-15 นาที เท่านั้น !! ห๊ะ!!?? อ่านไม่ผิด ตายังปกติดีอยู่ แต่! ถูกต้องแล้วค่า ใช้เวลาแค่ 8-15 นาที ก็ เสร็จ จบ ครบ กระบวนการ พร้อมส่งให้ถึงหน้าบ้าน เรียกได้ว่าเร็วกว่าฉีกซอง ต้มน้ำร้อน ใส่มาม่าให้สุกเสียอีก!! สะดวกอะไรเบอร์นั้นค่ะ

ขั้นตอนการทำหนังสือเดิน ทางแบบปกติ

1. รับบัตรคิว กรอกแบบฟอร์ม ยื่นเอกสาร
1.1 รับบัตรคิว
1.2 ยื่นบัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง
1.3 กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ และชื่อบุคคลที่ติดต่อได้ รวมทั้งคำขอส่งทางไปรษณีย์ (ผู้ยื่นคำขอที่สำนักงานในต่างจังหวัด รับเล่มทางไปรษณีย์เท่านั้น)

2. ยื่นคำร้อง เช็คข้อมูล บันทึกข้อมูล
2.1 ยื่นคำร้อง (ตรวจสอบข้อมูลบุคคล บัตรประชาชน หรือ สูติบัตรฉบับจริง)
2.2 บันทึกข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง พิมพ์ลายนิ้วมือ ถ่ายภาพ)
2.3 ตรวจสอบข้อมูล และลงชื่อในคำร้อง
2.4 บันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์


3. ชำระเงิน รับใบเสร็จและใบรับ
3.1 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
3.2 เลือกวิธีการจัดส่ง และชำระค่าไปรษณีย์ (EMS 40 บาท หรือ PSP 60 บาท)
// Express Mail Service EMS คือ บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
// PSP Passport Speed Post PSP คือ บริการส่งหนังสือเดินทางด่วนพิเศษทางไปรษณีย์
3.3 รับใบเสร็จและใบรับทางไปรษณีย์

หมายเหตุ
ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาเพียง 8-15 นาที (หากเอกสารครบถ้วนและไม่มีข้อขัดข้อง)


การรับหนังสือเดินทาง

– รับด้วยตนเอง 2 วันทำการ
สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพ

– รอรับ PSP ภายใน 3 วันทำการ
สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

– รอรับ EMS ภายใน 5-7 วันทำการ
สำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องที่กรุงเทพ ภายใน 5 วันทำการ
และผู้ที่ยื่นคำร้องที่ต่างจังหวัด ภายใน 7 วันทำการ


การทำหนังสือเดินทางด่วน

ทำพาสปอร์ตด่วน วันเดียวได้
ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
1. ต้องรับบัตรคิวก่อน 11:30 น.
2. ยื่นคำร้องและชำระเงินเสร็จก่อน 12:00 น.
3. รอรับเล่มภายได้เลย ภายในเวลา 16:30 น.

ทำพาสปอร์ตด่วน ทำวันนี้ ได้พรุ่งนี้
ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
รับเล่มภายได้เลย ภายใน 24 ชม.

หมายเหตุ ทำได้ที่ กรมการกงศุลและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวทุกแห่ง
ยกเว้นสำนักงานศูนย์บริการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่
แต่รับเล่มที่กรมกงศุล แจ้งวัฒนะเท่านั้น*


สะดวกx2 ลงทะเบียนจองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์

เวลาเหลือๆกว่าเดิม ไม่ต้องรอคิวอีกต่อไป เมื่อกรมกงศุลเปิดให้ลงทะเบียนขอรับบริการหนังสือเดินทางล่วงหน้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการทำหนังสือเดินทาง ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมงผ่านอินเตอร์เน็ต
โดยมีบริการดังนี้

1. แสดงสถิติการทำหนังสือเดินทางย้อนหลัง 5 วัน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกวันที่จะมาใช้บริการ

2. แสดงจำนวนคิว ณ เวลาปัจจุบันของแต่ละสาขาและประมาณเวลาที่จะได้รับบริการทำหนังสือเดินทาง

3. แสดงที่ตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง เส้นทาง และเวลาในการเดินทางไปยังสำนักงานหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

4. สามารถจองคิวและลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางได้ล่วงหน้า และสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้จนถึง 23:00 น. ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสือเดินทาง

5. สามารถกำหนดวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางได้ด้วยตัวเอง

6. สามารถตรวจสอบสถานะของหนังสือเดินทางที่ได้ยื่นขอไว้ได้ทุกสำนักงานฯ


วิธีการลงทะเบียนยื่นขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า
5 ขั้นตอน

เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้า

1. การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้สำหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น

2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน ต่อ 1 รายการจอง

3. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ

4. ท่านต้องมารายงานตัวและแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ท่านลงทะเบียนขอรับบริการไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ มิฉะนั้นการลงทะเบียนของท่านจะถูกยกเลิก

5. กรณีที่การลงทะเบียนถูกยกเลิกตามเงื่อนไขข้อที่ 3 ท่านจะไม่สามารถใช้บริการลงทะเบียนล่วงหน้าได้อีกภายใน 30 วัน

6. ข้อมูลที่กรอกต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันของตนเองและเป็นข้อมูลจริงเท่านั้น

7. ท่านต้องเตรียมเอกสาร หลักฐานให้ครบถ้วนตามที่กำหนด
กรณีที่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน ทางกองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการยื่นคำร้องหนังสือเดินทางของท่าน

8. เงื่อนไขในการออกหนังสือเดินทางเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2)


จองคิวทำหนังสือเดินทาง คลิก!
www.passport.in.th/eService


สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

ทุกสาขาเปิดให้บริการเฉพาะ จันทร์ – ศุกร์
ปิด เสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
เปิด (จ.-ศ.) 07:30 – 15:30 น.
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
หรือ CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
Facebook ThaiConsular

2. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007, 49009, 49010, 49017

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 15:30 น.
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
โทรศัพท์ 02 136 3800 , 02 136 3802 , 093 -0105246
โทรสาร 02 136 3801
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทาง บางนา-ศรีนครินทร์

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 15:30 น.
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ 02 981 7257 , 093 010 5247
โทรสาร 02 422 3432

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 15:30 น.
ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 02 024 8362 -63 , 02 024 8365 , 02 906 4814 -21
โทรสาร 02 024 8361
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 15:30 น. 
ที่อยู่ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02 024 8896 , 093 010 5247
โทรสาร 02 024 8897
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย

6. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
เปิด (จ.-ศ.) 07:30 – 15:30น.
(รับทำหนังสือเดินทางเฉพาะผู้ที่มีใบส่งตัวจากกรมการจัดหางานเท่านั้น)
ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ 02 245 9439 , 02 245 1042
โทรสาร 02 245 9438


สถานที่ให้บริการทำหนังสือเดินทาง ต่างจังหวัด

1. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053 112 291 , 053 112 2912
โทรสาร 053 112 293
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม่

2. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053 175 375
โทรสาร 053 175 374

3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055 258 173, 055 258 155, 055 258 131
โทรสาร 055 258 117
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดพิษณุโลก

4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056 233 453 , 056 233 454
โทรสาร 056 233 452
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042 212 827 , 042 212 318
โทรสาร 042 222 810
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2655
โทรสาร 0-4324-3441
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045 344 581 , 045 344 582
โทรสาร 045 344 646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 -16:30 น.
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 243 132 , 044 243 133
โทรสาร 044 243 134

9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039 301 706 -9
โทรสาร 039 301 707
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี

10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077 274 940 , 077 274 942 , 077 274 943
โทรสาร 077 274 941
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076 222 080 , 076 222 081 , 076 222 083
โทรสาร 076 222 082
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต

12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074 326 510
โทรสาร 074 326 511

13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
เปิด (จ.-ศ.) 08:30 – 16:30 น.
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
โทรสาร 073-274-527
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา

14. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
เปิด(จ.-ศ.) 08:30น.-16:30น.
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 3 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438
โทรสาร 038-422437
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา


คำถามที่พบบ่อยในการทำหนังสือเดินทาง

Q: ทำพาสปอร์ตต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
A: สำหรับผู้ที่มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องเตรียมเอกสารดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก
2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งาน) หรือใบแจ้งความ (เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหาย)
** ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)


Q: เด็กอายุไม่ถึง 15 ปี ใช้เอกสารอะไรบ้าง
A: 1.บัตรประชาชนหรือสูติบัตรฉบับจริงของเด็ก
2. บัตรประชาชนฉบับจริงของพ่อและแม่
(คุณพ่อและคุณแม่ต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงชื่อรับรองต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
3. เอกสารอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
** กรณีถ้าพ่อหรือแม่ คนใดคนหนึ่งไม่สามารถมาด้วยได้ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริงของพ่อหรือแม่ที่ไม่สามารถมาได้ มาด้วย
** หนังสือยินยอมของพ่อหรือแม่ จะต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต


Q: หากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน ต้องเปลี่ยนพาสปอร์ตด้วยหรือไม่
A: เพื่อความถูกต้องของข้อมูล ให้ติดต่อสอบถามไปยัง กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เบอร์โทรศัพท์ Call Center : 02-572-8442


Q: พาสปอร์ตใกล้หมดอายุ แต่ต้องเดินทาง ต้องทำใหม่ก่อนหรือไม่
A: แนะนำให้ติดต่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนเดินทางครับ เนื่องจากบางประเทศจะถือเป็นหลักปฏิบัติและเป็นกฎเกณฑ์ ที่จะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนก่อนการเดินทางออกนอกประเทศ


Q: พาสปอร์ตต้องรอหมดอายุเลยถึงทำใหม่ได้ หรือทำใหม่ได้เลยไม่ต้องรอหมดอายุ
A: ไม่ต้องรอหมดอายุ แต่ต้องนำ passport เล่มเดิม มายกเลิกในวันทำหนังสือเดินทางใหม่


Q: ถ้าไม่มี QR Code มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จะสามารถทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่
A: ได้ โดยการแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนที่จองให้กับเจ้าหน้าที่ที่จุดคิว


Q: บริการลงทะเบียนล่วงหน้าเปิดให้บริการที่สาขาไหนบ้าง
A: ในช่วงแรกเปิดบริการที่กรมการกงสุล ที่เดียว และจะขยายต่อไปยังสาขาอื่น ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด


Q: การลงทะเบียนล่วงหน้าใช้กับการทำหนังสือเดินทางราชการได้หรือไม่
A: ไม่ได้ ใช้สำหรับการทำหนังสือเดินทางธรรมดาเท่านั้น


Q: ถ้าบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผิด จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่
A: ได้ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 5 ครั้ง ก่อนวันจอง 1 วัน ภายในเวลา 23:00 น. เช่น จองการทำหนังสือเดินทางวันอังคาร สามารถแก้ไขได้ถึงวันคืนจันทร์เวลา 23:00 น.


คำถามที่พบบ่อยในการจองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์

Q:  ถ้าเราไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเราไปทำเลยได้ไหม
A: ได้


Q: จองคิวออนไลน์ไว้ค่ะ แต่ไปไม่ทัน สามารถไปขอรับบริการแบบไม่จองคิวออนไลน์ได้ไหม
A: สามารถ walk in และรับบัตรคิวที่สาขาได้ตามปกติ


Q: ตอนลงทะเบียนจองออนไลน์ ใส่ข้อมูลผิด จะแก้ไขอย่างไร
A: สามารถเข้าไปในระบบ เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองได้ไม่เกินเวลา 23:00 น. ของวันก่อนวันขอรับบริการหนังสือเดินทาง
วิธีการดังนี้
1) Log in เข้าสู่ระบบ
2) ให้เลือก “เปลี่ยนแปลงการจอง”
3) จะปรากฏหน้าจองให้แก้ไขข้อมูล
4) เมื่อแก้ไขแล้วให้ทำการกดบันทึก
** เปลี่ยนแปลงได้ 5 ครั้ง


Q: ลงทะเบียน onlineไว้แล้ว ถ้าต้องการเปลี่ยนที่อยู่ที่นำส่งเล่ม ต้องทำอย่างไร
A: สามารถแจ้งเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ ที่สาขาได้เลย หรือเข้าไปในระบบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เช่นกัน


Q: จองคิวที่สาขาอื่นไว้ แต่เพิ่งทราบว่าแถวบ้านมีสาขาใกล้กว่า (แต่ไม่มีให้จองในระบบ)
ต้องยกเลิกจองที่สาขาที่จองออนไลน์ไว้ก่อน ถึงจะไปอีกสาขาได้รึเปล่า หรึอสามารถไปได้เลย ถ้าต้องยกเลิกก่อน ต้องทำยังไงครับ ในระบบมีแต่ให้แก้ไขวัน เวลา และสถานที่ ไม่มีให้ยกเลิก
A: สามารถเข้าไปรับบัตรคิวที่สาขาได้ตามปกติ
ในส่วนของการจองคิวออนไลน์ ระบบไม่สามารถยกเลิกการจองได้ แต่กรณีไม่ได้ไปตามวันที่จอง ผู้จองจะไม่สามารถลงทะเบียนจองคิวทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าได้เป็นการชั่วคราว 30 วัน (นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) เมื่อครบกำหนด ก็สามารถจองได้ตามปกติ


Q: ลงทะเบียนแทนกันได้หรือไม่
A: การลงทะเบียนทำหนังสือเดินทางล่วงหน้า (จองคิวออนไลน์) สามารถใช้บัญชี email, facebook ใดก็ได้ในการสมัครลงทะเบียน แต่ข้อมูลที่กรอกในขั้นตอนการจองจะต้องเป็นข้อมูลของผู้ประสงค์ยื่นขอทำหนังสือเดินทาง


ขอบคุณข้อมูลจาก : www.consular.go.th และ facebook.com/passport.in.th

อัพเดทล่าสุด 29 สค 2562, last updated 29 August 2019


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip

ถ้าจะกล่าวถึงวัดที่สวยงามที่สุดในปูซาน ก็คงหนีไม่พ้น วัดแฮดง ยงกุงซา Haedong Yonggungsa Temple 해동용궁사 เป็นวัดทางศาสนาพุทธ ที่ตั้งอยู่บนโขดหินชายฝั่งทะเล ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน จังหวัดคย็องซัง ความพิเศษของวัดนี้ ก็คือวิวที่สวยงามจนน่าอัศจรรย์ ยากที่จะหาที่ไหนเปรียบได้ แต่ก่อนที่จะได้ชื่นชมความสวยงามของวัด ก็อย่าพึ่งมองข้ามทางเข้าวัดแห่งนี้ เพราะตลอดสองข้างทางเข้าวัด มีร้านค้าขายอาหารเรียงราย เป็นอาหารท้องถิ่น เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ ณ เมืองปูซาน เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเล ของกินเล่น จึงเป็นอาหารทะเลซะส่วนใหญ่ เช่น หมึกย่าง หมึกแปรรูป ปลาแปลรูป และลูกชิ้นปลาเสียบไม้ หรือที่เรียกกันว่า FishCake เมนูที่เลื่องชื่อของที่นี้ ไม่ว่าใครผ่านไป ก็ต้องแวะชิมกันสักไม้ สองไม้ และยังมีเครื่องประดับ น้ำโสม และของฝากอื่นๆมากมาย ให้ความรู้สึก local มากๆ

ที่ตั้ง : 86, Yonggung-gil, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan
โทร : +82-2-1330
(Korean, English, Japanese, Chinese)
สอบถาม : +82-51-722-7744
ค่าเข้า : ฟรี
ค่าจอดรถ : 
3,000 วอน สำหรับรถไม่เกิน 15 ที่นั่ง 
5,000 วอน สำหรับรถ 16-25 ที่นั่ง
7,000 วอน สำหรับรถ 25 ที่นั่งขึ้นไป
Website :www.yongkungsa.or.krเวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวันตลอดทั้งปี เวลา 05:00 – ดวงอาทิตย์ตก


แผนที่ : วัดแฮดง ยงกุงซา


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip

พิพิธภัณฑ์ Clayarch Gimhae Museum ตั้งอยู่ที่ กิมแฮ จังหวัดคย็องซังใต้ เกาหลีใต้ บนพื้นที่ประมาณ 11,814 ตารางเมตร มีอาคารพื้นที่ต่างๆแยกย่อย ทั้งหมด 10 โซน สำหรับการจัดแสดงผลงานทางด้านวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นที่ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติ ทั้งยังมีพื้นที่สำหรับจัดงานประชุม นิทรรศการ ทัศนศึกษา เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จุดเด่นของพิพิธพัณฑ์นี้ คือการจัดแสดงงานปั้น และงานเครื่องแก้ว โมเซค โดยมี Dome House เป็นจุดเด่นของที่นี้ เนื่องจากภายนอกอาคารตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ Fired Painting จำนวน 5,036 แผ่น ออกแบบโดย Sang Ho Shin ศิลปินชื่อดังของเกาหลีใต้ และยังมีการแสดงดนตรีในโอกาสต่างๆ ความน่ารักที่แอบซ่อนอยู่คือ ที่แห่งมีน้องแมวมานอนต้อนรับตามทางเดินอีกด้วย
 
ที่ตั้ง : 275-51 Jillye-ro, Jillye-myeon, Gimhae, Gyeongsangnam-do, เกาหลีใต้
โทร : +82 55-340-7000
แฟ็กซ์ : +82 55-340-7077
อีเมล์ :  info@clayarch.org
ค่าเข้า : ผู้ใหญ่ 2,000 วอน เยาวชน/ทหาร 1,000 วอน เด็ก 500 วอน
Website : clayarch.org
 
เวลาเปิด-ปิด พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา กิมแฮ : (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้)
เปิด อังคาร-อาทิตย์ 10:00-18:00
ปิด ทุกวันจันทร์
* เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  โปรดเช็คเวลาก่อนเข้าชมอีกครั้ง

พื้นที่จัดแสดง Clay Arch Museum : Gimhae
1 อาคารนิทรรศการ Exhibition Hall : Dome House
มีห้องจัดแสดงนิทรรศกาล ห้องภาพ ห้องสื่อ และห้องสมุด
2 อาคารนิทรรศการ Exhibition Hall : Cubic House
ชั้น 1 มีห้องจัดแสดงภาพ 3 ห้อง และ Kids Studio
ชั้น 2 มี Terra Studio และ Audiovisual Room
3 Ceramic Creative Center สำหรับผู้ที่สนใจเข้าคอร์สปั้นเซรามิกพร้อมที่พัก
4 Clay Academy
5 Ki;um (อยู่ใน อาคาร 1 Dome House)
6 ร้าน Cafe
7 Promenade ทางเดิน และจุดชมวิว
8 Clayarch Tower
9 Art Kitchen & Customer Lounge สำหรับผู้ที่อยากลองทำโมเสคขนาดเล็ก
10 Office สำนักงาน


ที่จอดรถ : ฟรี
การเดินทาง : เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูง Korail Pass
– ลงสถานี Gupo ใน Busan แล้วต่อ Taxi หรือรถเมล์ ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง
 
การนั่งรถเมล์จากสถานี Gupo ไป Clayarch Gimhae Museum
– ทางที่ 1
ขึ้นสาย 1004 (สีแดง) ที่ป้าย Gusan-dong [ใกล้ทางออก 3 ของสถานี Gupo]
ลงป้าย Geumgang Hospital แล้วเดินย้อนไป
// ขึ้นสาย 44 (สีเขียว) ที่ป้าย 진영운동장 (Buwon-Yeog) [ใกล้กับทางออก 2 สถานีรถไฟฟ้า Buwon]
ลงป้าย 클레이아크김해미술관
แล้วเดินไปอีก 1 บล็อค หรือประมาณ 300 เมตร ถึง Clayarch Gimhae Museum
 
– ทางที่ 2
ขึ้นสาย 127 (สีน้ำเงิน) ที่ป้าย Gusan-dong [ใกล้ทางออก 3 ของสถานี Gupo]
ลงป้าย 김해중부경찰서 (หน้าสถานีตำรวจ Gimhae Jungbu Police Station)
// ขึ้นสาย 44 (สีเขียว) ป้ายเดิม
ลงป้าย 클레이아크김해미술관
แล้วเดินไปอีก 1 บล็อค หรือประมาณ 300 เมตร ถึง Clayarch Gimhae Museum
 
– ทางที่ 3
ขึ้นสาย 123 (สีน้ำเงิน) ที่ป้าย 김해구산동 [ใกล้ทางออก 1 ของสถานี Gupo]
ลงป้าย Hansol Hospital แล้วเดินตรงไป
// ขึ้นสาย 44 (สีเขียว) ที่ป้าย 진영운동장 (Buwon-Yeog) [ใกล้กับทางออก 2 สถานีรถไฟฟ้า Buwon]
ลงป้าย 클레이아크김해미술관
แล้วเดินไปอีก 1 บล็อค หรือประมาณ 300 เมตร ถึง Clayarch Gimhae Museum
 
แผนที่ Cray Arch Gimhae Museum


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip
 
 

วางแผนก่อนบิน ไม่ต้องกลัวแพง!
เช็คราคาอาหารก่อน ยิ่งสั่งล่วงหน้า ยิ่งถูก!! ใครมีแผนจะบิน XJ Flights ของ AirAsia X
นั่งนานๆ 4-5 ชั่วโมง อาจมีท้องร้องกันบ้าง ตรวจสอบราคาอาหารได้ที่นี้เลยจ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก : airasia.com

ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip

ใครยังไม่เคย ท้าให้ลอง!!! เที่ยวสวนสนุก Everland ที่เกาหลีตอนกลางคืน ทั้งสนุก ทั้งโรแมนติก เป็นภาพความประทับใจที่ไม่อาจลืมเลือนได้ ที่สำคัญ ! ซื้อตั๋วเข้าหลัง 4 โมง ราคาประหยัดกว่าตั๋วปกติด้วย !!


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip

อัพเดทล่าสุด 32 ประเทศ คนไทยไปเที่ยวได้ไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า

PDF Embedder requires a url attribute FreeVisaForThaiCitizen


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip


ซันนักจี 
หนวดปลาหมึกสดสับท่อนเล็กๆ

บุลโกกี 
เนื้อวัวสไลด์บางหมักด้วยซอสถั่วเหลืองที่มีรสหวาน จากนั้นนำไปย่างกับหัวหอม ต้นหอม และผักต่างๆ

คัลบี กูอี้ 
เนื้อวัวหรือเนื้อหมูหมักกับซอสหวาน แล้วนำไปย่างบนเตาถ่าน

ทัคคาลบี 
ไก่ผัดซอสบนกระทะร้อน ผสมผักและตามด้วยข้าว

จิมดัก 
ไก่พะโล้อบวุ้นเส้นเกาหลี เหนียวนุ่มรสชาติ หวาน เผ็ด จัดจ้าน

บิบิมบับ 
ข้าวยำเกาหลี เสิร์ฟเป็นชามข้าวสวยร้อน โรยหน้าด้วยผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว โคชูจัง และ/หรือ เต้าเจี้ยว คนไทยยังนิยมใส่ไข่ดิบ ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หั่นบาง ๆ คลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีก่อนกิน

ซัมกเยทัง 
ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี ซุปใส่เนื้อไก่หรือไก่ทั้งตัวยัดไส้เครื่องสมุนไพรชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวเหนียว พริกไทยแดง รากโสม เกาลัด พุทราจีน กินพร้อมเครื่องเคียง เช่น เส้นแป้ง เหล้าโสม พริกไทยดำ

กิมจิ 
ผักดอง เครื่องเคียงยอดฮิต มีทั้งรสหวาน และรสเค็ม บางพื้นที่ในเกาหลี ใช้ผักสด เพราะกินแล้ว กรอบอร่อย สดชื่นกว่า


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip

วัดแฮดงยงกุงซา

Haedong Yonggungsa Temple 해동용궁사 หรือวัดแฮดงยงกุงซา เป็นวัดทางศาสนาพุทธ ตั้งอยู่บนโขดหินชายฝั่งทะเล ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน จังหวัดคย็องซัง ความพิเศษของวัดนี้ ก็คือวิวที่สวยงามจนน่าอัศจรรย์ ยากที่จะหาที่ไหนเปรียบได้

ที่ตั้ง : 86, Yonggung-gil, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan
โทร : +82-2-1330
(Korean, English, Japanese, Chinese)
สอบถาม : +82-51-722-7744
ค่าเข้า : ฟรี
ค่าจอดรถ :
3,000 วอน สำหรับรถไม่เกิน 15 ที่นั่ง
5,000 วอน สำหรับรถ 16-25 ที่นั่ง
7,000 วอน สำหรับรถ 25 ที่นั่งขึ้นไป
Website :www.yongkungsa.or.kr
เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวันตลอดทั้งปี เวลา 05:00 – ดวงอาทิตย์ตก

แผนที่ : วัดแฮดง ยงกุงซา


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip

สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) จัดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 23 TITF#23
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, โรงแรม, รีสอร์ท, สายการบิน, บริการที่เกี่ยวกับสันทนาการและการท่องเที่ยว ฯลฯ ร่วมออกร้าน กว่า 1,000 บูธ

ผู้จัดแสดงในงาน ประกอบด้วย

• โรงแรมที่พัก / รีสอร์ท/ สปา
• สายการบินระหว่างประเทศ / ในประเทศ
• องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศ
• อุปกรณ์การเดินทางท่องเที่ยว แค้มป์ปิ้ง
• เรือสำราญ / รถเช่า
• บริษัทนำเที่ยว / บริษัททัวร์
• สื่อรายการนำเที่ยว / นิตยสารท่องเที่ยว
• บริการที่เกี่ยวกับสันทนาการและการท่องเที่ยว

โดยในงานนี้ นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อบริการด้านท่องเที่ยว ทั้งแพคเกจทัวร์เส้นทางต่างๆ ตั๋วเครื่องบิน ห้องพัก ที่มีคุณภาพและราคาพิเศษกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรง

ซึ่งทาง บริษัท ฮอลิเดย์ คลิป จำกัด ผู้ประกอบการจัดนำเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ใบอนุญาติประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08542 ภายใต้ ชื่อ Holiday Clip ได้เข้าร่วมออกร้าน ภายใต้บูธของ Korea Torism Organization KTO Thailand องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี  ณ โซน เพลนารี ฮอลล์ บูธ PC133 และได้เข้าร่วมออกร้าน ภายใต้บูธของ HanaTour โซน C2 บูธ C241 CC242 C224 CC223

ในงานนี้ ฮอลิเดย์คลิป ได้จัดโปรโมชั่น ทัวร์ราคาพิเศษ หลายเส้นทาง อาทิ ทัวร์เกาหลี ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์จีน ทัวร์เวียดนาม แพ็กเกจทัวร์ บัตรเข้าสวนสนุก บัตรเข้าชม ตั๋วรถไฟ KR Pass, JR Pass, Kansai Thru Pass, THSR Pass โรงแรม ที่พัก และตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน

โดยมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน 
– ทัวร์เกาหลีทุกโปรแกรม ลดเลย 1,000.-
– ทัวร์เกาหลีสงกรานต์ April Snow บินหรูพรีเมี่ยม 5 ดาว ลดเลย 3,000 (จาก 31,900 เหลือ 28,900.-)
– รูดบัตรเครดิต ไม่ชาร์จ!! ฟรีค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร
– รับทันที กระเป๋าล้อลาก เมื่อซื้อทัวร์ 5 ท่าน หรือ กระเป๋าจัดระเบียบ เมื่อซื้อทัวร์ 1 ท่าน
หมายเหตุ ของมีจำนวนจำกัด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นก่อนใคร ได้ที่ :
Facebook : holidayclip
Line : @holidayclip
Instagram : holidayclip
Twitter: holidayclip_th
Youtube : holidayclip